Komentáre

Nadpis Dátum Komentovaný obsah
Bezplavkové plávanie na plavárňach 04.01.2023 Diskusné vlákno
Koversada 19.08.2022 Diskusné vlákno
ASN a záujem naturistickej verejnosti 12.08.2021 Diskusné vlákno
Odpoved 01.07.2019 Diskusné vlákno
Valalta 28.06.2019 Diskusné vlákno