Ochrana osobných údajov

Asociácia slovenských naturistov zhromažďuje len osobné údaje len v minimálnom rozsahu potrebnom výkon jej činnosti a neposkytuje ich tretím stranám. Na sledovanie návštevnosti využívajú stránky službu Google Analytics. IP adresa užívateľa je pre účely Google Analytics znepresnená, tak aby sa neuchovávali údaje o konkrétnej IP adrese užívateľa.
 

Web

Podmienkou pre vytvorenie užívateľského účtu na webe asn.sk/web je platná emailová adresa. Adresa je využitá na overenie užívateľa pre prevenciu spam-u ako aj na zasielanie upozornení na nové správy. Táto emailová adresa bude rovnako použitá na zaslanie upozornení v prípade že ASN zistí akýkoľvek neautorizovaný prístup k databáze užívateľov.

Užívateľ môže voliteľne pridať do svojho účtu aj svoje telefónne číslo a lokalitu, ktoré budú viditeľné pre ostatných užívateľov.

Ako užívateľskej meno môže užívateľ zvoliť akékoľvek meno (nie je potrebné použiť meno či priezvisko).

ASN zruší účet užívateľa ktorý porušuje pravidlá správania či obťažuje iných užívateľov webu. Zároveň si ASN vyhradzuje právo zrušiť účet akéhokoľvek užívateľa podľa vlastného uváženia.
 

Cookies

Stránka využíva cookies na

 1. Zabezpečenie nevyhnutnej funkcionality stránky, a to:
  • session cookie ktorá umožňuje prihlásenie sa užívateľa.  Platnosť cookie je 14 dní.
  • cookie s informáciou o akceptovaní zasielania cookies. Platnosť je 1 rok. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať pomocou odkazu v spodnej časti stránky.
 2. Vyhodnocovanie návštevnosti prostredníctvom slúžby Google Analytics - platnosť cookies je 1 rok
   

Sledovanie návštevnosti

Stránka asn.sk používa sledovanie návštevnosti službou Google Analytics.

 1. Sledovanie návštevnosti vyžaduje cookies. Užívatelia ktorí spracovanie cookies odmietli nie sú sledovaní.
 2. Registrovaní užívatelia majú možnosť po prihlásení sa na stránke asn.sk vypnúť sledovanie ich návštev cez Googel Analytics v svojom profile (na záložke Upraviť). 
   

Prihláška za člena Asociácie slovenských naturistov

Údaje na prihlasovacom formulári sú použité len pre účely evidencie členov ASN.

Nakoľko každý člen ASN sa zároveň stáva členom INF-FNI (International Naturist Federation), údaje sú poskytnuté v potrebnom rozsahu FNI-INF za účelom registrácie.
 

Povinnosti ASN pri nakladaní s osobnými údajmi

ASN sa zaväzuje že údaje neposkytne tretej strane bez súhlasu užívateľa a vyvinie primerané úsilie a technické opatrenia na ich ochranu pred neoprávneným prístupom. V prípade zistenia neoprávneného prístupu bude postupovať v súlade s príslušnými zákonmi a smernicami a zároveň o ňom informuje všetkých dotknutých užívateľov.

Práva užívateľov a členov ASN 

Každý z užívateľov a členov ASN má právo získať informácie o jeho osobných údajoch spracovávaných AS, ako aj právo kedykoľvek zrušiť svoj súhlas s ich spracovaním a požiadať o ich odstránenie svojich osobných údajov zo systémov ASN. O uvedené môže požiadať pomocou web stránky ASN po príhlásení sa do svojho konta v svojom profile, alebo písomne na adresa ASN. 

Údaje budú zo systémov odstránené v čo najkratšej dobe, najneskôr do 30 dní.

Užívateľ zároveň v prípade požiadavky na vymazanie jeho údajov akceptuje, že odstránením osobných údajov príde o časť služieb ktoré sú na nich závislé (napr. členstvo v ASN, účet na www stránke ASN.sk a podobne).