Nudizmus a Slovenská legislatíva

Pridal/a Palo_ZA dňa

Začínajúcich nudistov asi zaujíma (aj mňa zaujímalo) ako je to na Slovensku s právnym statusom nudizmu. Táto téma sa vyskytovala na starom ASN a myslím si že si zaslúži miesto i na novom webe. Tak som trocha pogúglil. Upozorňujem že nie som právnik, iba priemerne inteligentný jedinec. Ak sa tu objaví právnik, tiež ocením expertný výklad.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20170201

Zákon č. 372/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch,  Priestupky proti verejnému poriadku § 47:

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

    ...

c) vzbudí verejné pohoršenie,

    ...

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 100 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) až g) pokutu do 300 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. h) až l) pokutu do 500 eur.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20190220

Zákon č. 300/2005 Z. z.Trestný zákon, § 364 Výtržníctvo:

(1) Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že:

...

e) vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

    a) z osobitného motívu,

    b) závažnejším spôsobom konania,

    c) v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov,

    d) na chránenej osobe, alebo

    e) hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.

Takže, ja to chápem tak, že v Šútove (Kraľovany Rieka) na nudapláži som OK lebo je to známa nudapláž kde je v teplých dňoch problém nájsť si miesto kam sa zložiť. Ťažko budem budiť verejne pohoršenie svojím zadkom keď okolo mňa bude 100 iných nudistov.

Ak by som sa nudil napr. na mestskej plavárni, tak schytám 100 E pokutu lebo sa určite nájde niekto koho pohorším (= priestupok).

No a sex na verejnosti je iné kafe = trestný čin.

 

Myslím že v práve platí základná zásada "Kde niet žalobcu, niet sudcu". A vzhľadom na to že na Slovensku nepovažuje nudizmus nikto nudizmus za niečo čo by malo budiť verejné pohoršenie, tak si myslím že sme v pohode.

Keď sme robili pred 6 rokmi rozhovor pre Korzár ohľadne nudapláže na Bukovci, Korzár oslovil aj mestskú políciu v Košiciach ako aj štátnu políciu, a požiadali ich o ich názor.

Názor štátnej polície

(celý článok: https://kosice.korzar.sme.sk/c/6886001/nudisti-sa-z-gece-stahuju-na-bukovec.html)

Polícia: Žiadny prípad

Podľa Alexandra Szabóa, hovorcu KR PZ Košice, opaľovanie „hore a dole bez“ nie je na území Košíc upravené žiadnou osobitnou právnou normou. Záleží len na tom, kde a na akom mieste sa opaľujete, za akých okolností a pod.

„Nudizmus by mal byť len na miestach na to určených. Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach za posledné tri roky neeviduje žiadny prípad, týkajúci sa nudizmu,“ dodal Szabó na záver.

Názor (mestskej) polície

(celý článok: https://kosice.korzar.sme.sk/c/6888085/zeny-na-nudistickej-plazi-najprv-vahaju-kym-zhodia-plavky.html)

Opaľovanie „hore a dole bez“alebo „dole bez“ je možné vykonávať iba v zariadeniach a na miestach na to určených alebo vhodných.

Ak by sa osoba kúpala, resp. opaľovala nahá alebo čiastočne nahá s odhalenými intímnymi miestami tela na verejnom priestranstve alebo verejne prístupnom mieste, mohlo by ísť o priestupok proti verejnému poriadku, konkrétne o vzbudzovanie verejného pohoršenia (§ 47 ods. 1 písm. c zákona o priestupkoch) za predpokladu, že by sa okoloidúce osoby pohoršovali.

V krajných prípadoch (sexuálne praktiky) by mohlo ísť o trestný čin výtržníctva alebo ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

Ján Palčik, poverený zastupovaním

náčelníka MsP KE

Pridať nový komentár

  • Komentár prihláseného užívateľa sa zobrazí okamžite.
  • Komentár neprihláseného užívateľa sa zobrazí až po schválení (zvyčajne do niekoľkých hodín).